הוראות הפעלה ובטיחות לגריל גז :

בטיחותך ובטיחות בני משפחתך קודמים לכל – וודא כי הגריל תקין לפני הפעלתו :

*לפני הפעלה וודא כי גריל הגז נקודת הגז  וחיבורי הגז נבדקו ע"י טכנאי גז ונמצאו תקינים ובטיחותיים לשימוש.

* במקרה סתירה בין הוראות אלו להוראות היצרן / יבואן – הוראות היצרן/יבואן קובעות.

* קרא והבן את הוראות הבטיחות והשימוש שסופקו לך יחד עם גריל הגז שרכשת.

* וודא כי אין דליפות גז כתוצאה מהובלה וההרכבה ובדוק את כל חיבורי הגז והאביזרים טרם ההפעלה.

* במקרה של ריח גז / דליפת גז יש לסגור מייד את ברז הביטחון.

במקרה דליפה – כבה כל להבה גלויה – סגור את ברז הביטחון –  פתח את מכסה הגריל   אסור להפעיל מכשירי חשמל ומכשירים סלולאריים – יש להתקשר לטכנאי / חברת הגז.

* זהירות הגריל ואביזריו חמים מאוד בעת פעולתם  ועלולים לגרום לכוויות .

* הרחק מקרבת הגריל גז כל חומר דליק.

* הגריל גז  ניזון מגפ"מ  בלבד.

* אין להפעיל את גריל הגז כאשר מיכל הגז בתוכו.

* אין להשאיר גריל דלוק ללא השגחה.

* אין לבצע שנוי בגריל או באביזריו.

* תיקון גריל יבוצע ע"י החברה / טכנאי מטעמה או טכנאי גז.

* חובה להשתמש בווסת גז 30 מיליבר – אין להשתמש במקור גז / חיבור גז שאינו מווסת.

* זהירות – בדוק היטב את צינור הגז הגמיש העשוי מגומי – צינור-  ישן / סדוק / חתוך / פגום  אסור בשימוש יש להחליף בצינור חדש ייעודי לגז.

* יש לבצע ניקוי של הצינורות הוונטוריים של מבערי הגז לפני הפעלה מחודשת לאחר אחסון ממושך ולוודא כי אין קורי עכביש וחרקים או לכלוך שיפריעו לפעולתם התקינה.

* בעת טיפול / ניקוי של גריל הגז אספקת הגז תהיה סגורה.

 

בדיקת דליפות גז:

בדיקת דליפות  גז תתבצע לאחר הרכבה / הובלה ולאחר כל החלפת מיכל גז או חיבור מחדש לנקודת גז.

בדיקת גז תתבצע באמצעות תמיסת סבון ומים או באמצעות מכשיר יעודי לאיתור דליפות גז – אסור בשום פנים ואופן לבצע בדיקת דליפות גז באמצעות גפרור בוער או להבה.

הדלקה :

* לפני ההדלקה וודא כי הגריל והרשתות ומגש האיסוף נקיים משומנים העלולים להתלקח , וכי אין חומרים דליקים בתוך ארונית האחסון.

* פתח את אספקת הגז לגריל הגז.

* פתח את מכסה גריל הגז – אין להדליק גריל גז כשמכסה הגריל סגור.

* העבר את כפתור ההפעלה של המבער למצב הפעלה / ON  והצת את הלהבה באמצעות ההצתה שעל כפתור המבער או באמצעות כפתור ההצתה הנפרד, וודא כי המבער נדלק היטב – במידה ויש מספר מבערים חזור על פעולה זאת עבור כל מבער בנפרד עד להדלקת כל המבערים הרצויים.

–  במידה והמבער לא נדלק יש לחזור על הפעולה שנית.

– במידה ויש ריח גז והמבער לא נדלק יש לסגור את המבער למצב כיבוי / OFF להמתין 5 דקות כשהמכסה פתוח ואז לנסות שוב .

– הפעלה ראשונית הדלק את הגריל למשך 20 דקות על מנת להיפטר מריחות וחומרי ייצור.

סגור את מכסה הגריל והבא את הגריל לטמפרטורה הרצויה לצלייה על פי מד הטמפרטורה שעל המכסה .

שמן קלות ונקה את רשתות ומשטחי הצלייה באמצעות חצי בצל טבול בשמן .

הנח את המזון שברצונך לצלות על משטחי הצלייה והפוך / צלה על פי מידת המוכנות הרצויה.

– במידה ויש התלקחות כתוצאה מטפטוף שומן על המבער הרחק את הבשר מעל וסגור את המבער עד לכבוי ההתלקחות – אסור לשפוך מים על ההתלקחות .

אל תאפשר ללהבות המבער להגיע למזון הלהבות יגרמו לטעם שרוף ולחריכת המזון.

כיבוי :

העבר את כפתור ההפעלה למצב כיבוי / OFF סגור את ברז הביטחון.

לאחר התקררות הגריל גז נקה את הגריל ודאג לכסותו בכיסוי מתאים מוולץ לאחסן במקום מוצל ויבש.

בתאבון (-: