בית/להוסיף קוד לפני </head> תג. קמין גז בנוי

קמין גז הוראות שימוש בטיחות והפעלה – מוקד חום.

By |2019-06-02T06:36:33+00:00ספטמבר 3rd, 2017|מידע מקצועי, קמינים וליבות|

*לפני הפעלה ודא כי הקמין גז / ליבה והארובה נבדקו ע"י טכנאי גז ונמצאו תקנים ובטיחותיים לשימוש. * במקרה של סתירה

קמין גז בנוי – הכנות נדרשות מאת מוקד חום.

By |2020-05-25T09:36:27+00:00ספטמבר 3rd, 2017|מידע מקצועי, קמינים וליבות|

קמין גז בנוי – הכנות נדרשות  מאת מוקד חום. קמין גז בנוי מורכב מיחידת בילט אין / ליבה המותקנת בתוך