קמין עץ עיקרון פעולה :

עץ הסקה מוכנס לתוך תא בעירה שם הוא בוער, פינוי הגזים והעשן מתבצע באמצעות הארובה, שליטה על עוצמת החימום מושגת ע"י  פתיחה וסגירה של ווסתי האוויר וצמצם הארובה ושינוי כמות העץ בתוך תא הבעירה.

הוראות בטיחות לקמינים הפועלים על עץ.

במקרה של סתירה בין הוראות אלו להוראות היצרן / יבואן – הוראות היצרן / יבואן קובעות.

 • לפני ההפעלה ודא כי הקמין והארובה נבדקו ע"י איש מקצוע ונמצאו תקינים ובטיחותיים לשימוש.
 • הקמין והארובה חמים מאוד ועלולים לגרום לכוויות – יש להציב סבכת / רשת מגן להגנה בפני מגע, ולהשתמש בכפפה ובכלים יעודיים.
 • הקמין ניזון מבולי עץ יבש להסקה או בתחליפי עץ / פחם בדגמים המאושרים ע"י היצרן בלבד- ל" מולטיפיול".
 • שימוש בעץ שאינו יבש יגרום לעשן מוגבר ולנזק לקמין- מומלץ להשתמש במד לחות או בעץ שיובש שנתיים.
 • הרחק מקרבת הקמין והארובה כל חומר דליק.
 • הדלקת הקמין תיעשה באמצעות דלק מוצק / כפיסי עץ / אצטרובלים וכו' .
 • שים לב – אסורה ומסוכנת הדלקת הקמין באמצעות דלק נוזלי ( נפט, מדליק פחמים וכו' )   .
 • לא מומלץ להדליק את הקמין באמצעות נייר או קרטון אלו יכולים לסתום את רשתות כובע הארובה.
 • יש לנקות את הארובה ,הכובע ורשתות הכובע לעיתים תכופות על מנת למנוע חסימה / סתימת ארובה.
 • במקרה של דליפת עשן יש לאוורר את הבית ולהפסיק את השימוש בקמין עד לבדיקתו ע"י איש מקצוע.
 • אין לכבות את הקמין באמצעות מים .
 • יש לנקות את הקמין, מעברי החמצן ומגירת האפר לעיתים תכופות .
 • זכוכית הקמין ניתנת לניקוי כשהיא קרה בלבד באמצעות מסיר שומנים.
 • תיקון קמין יעשה על ידי איש מקצוע.
 • אין לבצע שינויים בקמין או באביזריו.

הוראות הפעלה לקמינים הפועלים על עץ:

 • להדלקת הקמין עץ בצורה קלה יש להצטייד בגזירי עץ דקים/ אצטרובלים/ דלק מוצק .
 • פתח את ווסתי האוויר וצמצם הארובה אם מותקן לפתיחה מקסימאלית.
 • פתח את מכסה או דלת הקמין.
 • יש לסדר מערום קטן של גזירי עץ / אצטרובלים עם דורפליים / קוביית דלק מוצק ועליו להניח מספר בולי עץ יבשים להסקה .
 • אין להכניס / לדחוס עצים בכמות גדולה מדי ויש למנוע מצב שהעצים יפלו או יפגעו בזכוכית הקמין בעת הבעירה.
 • הדלק את הדלק המוצק בעזרת גפרור בוער .
 • סגור את מכסה או דלת הקמין.
 • וודא כי העץ בוער.
 • בקמינים עם ווסת אוויר לבעירה מישנית ( עליון)  יש לסגור את ווסת האוויר הראשי (תחתון ) עם התחממות הקמין.
 • בדוק את כמות העץ בקמין לעיתים תכופות.
 • בעת פתיחת דלת הקמין להזנת עץ נוספת יש לפתוח תחילה את הדלת ל 2-3 ס"מ  למספר שניות ולאחר מכן לפתוח לרווחה.
 • הוספת עץ הסקה תתבצע רק לאחר שצמצם הארובה ווסתי האוויר פתוחים.
 • שליטה על עוצמת החימום ומשך החימום מתאפשרת ע"י  הוספת עץ, פתיחה וסגירה של ווסתי האוויר וצמצם הארובה.

מחזורי הטענה:  גם עץ להסקה הוא משאב מתכלה,לצורך ניצול מקסימלי של עצי ההסקה יש צורך להזין עצים לקמין במחזורי הטענה – הכוונה במחזורי הטענה היא שלקמין לוקח פרק זמן מסויים לשרוף את העצים שהוזנו לתוכו ולהפכם לגחלים, משך הזמן מושפע בעיקר מהקושי /צפיפות של העץ ומהיובש של העץ בו אנו מזינים את הקמין.

לדוגמא : אם נזין את הקמין בק"ג עץ זית שהערך הקלורי שלו הוא כ 5000 קק"ל יקח לו שעה להפוך לגחלים אם נשים 2 ק"ג עץ הסקה יקח להם למרבה הפלא גם שעה להפוך לגחלים אך נקבל עוצמת חימום כפולה, לכן שם המשחק בשימוש יעיל בקמיני עץ הוא להתאים את עוצמת החום הרצוייה ע"י שליטה בכמות העץ המוזן לקמין ובמחזורי ההטענה ולהוסיף מחזור הטענה נוסף רק לאחר שכל העצים שבתוך הקמין הפכו לגחלים.

עדיף ונכון תמיד יהיה לעבוד עם הקמין עם כמות עץ קטנה הנשרפת בתוכו כאשר ווסתי האוויר יהיו פתוחים מאשר עם כמות עץ גדולה כאשר ווסתי האוויר סגורים.

בלילה נעדיף לשם בעירה ממושכת בעוצמה נמוכה מחזור הטענה עם כמות עץ גדולה כאשר כל ווסתי האוויר וצמצם הארובה סגורים.

מומלץ לבדוק ולנקות את ארובת הקמין לעיתים תכופות על מנת למנוע התלקחות שרף וסתימת ארובה, ניתן לרכוש אצלנו מברשות חוטר ייעודיות לשם כך אם ברצונכם לבצע זאת עצמאית.

 

 • כיבוי קמין – כבה מאליו .